Jdi na obsah Jdi na menu

Judo na ZŠ

Příspěvky

O projektu judo do škol.

23. 12. 2014

Projekt – Judo na ZŠ – školní rok 2015/2016 (pilotní projekt)

Na základě úspěšného průběhu projektu Judo do škol jsme společně se ZŠ Výsluní UB byli vybráni Českým svazem juda jako jedna ze 14 ZŠ v ČR do pilotního projektu Judo na ZŠ, který je podporován Evropskou Unií Juda a Českou Unií Sportů pro svoji významnou roli ve zdravém a všestranně se rozvíjejícím motivačním programu pro žáky 1 – 4. tříd na zvýšení jejich fyzické zdatnosti a zlepšení jejich aktivního stylu života. Projekt je tříletý a je zaměřen na pokračování s výukou juda pro žáky od 4té do 6té třídy s budoucím cílem připravit potencionální zájemce na sportovní a závodní soutěže v judu v žákovských kategoriích.     

Průběh projektu – Judo na ZŠ

Principy projektu jsou velmi podobné jako u projektu Judo do škol a to především pro začínající žáky 1. třídy – témata:  Nauč se padat v každé situaci (první půlrok) a Pojď se poprat na žíněnku (druhý půlrok).

Pro žáky 2. – 4. třídy, kteří jsou již pokročilejší, jsou připraveny hodiny s rozšířenou výukou juda zaměřené na zvýšení jejich fyzické kondice a zároveň na nácvik technik v postoji jako možnou přípravu pro budoucí závodní turnaje.  

Na prosinec 2015 připravujeme pro pokročilejší žáky další školní turnaj, který bude rozšířený o závodníky přípravek z Uh. Brodu, Uh. Hradiště a Veselí.

Školní turnaj v judu – 24. 6. 2016 – součástí průběhu oslav 40ti let od založení ZŠ :

 

Na závěr školního roku jsme opět uspořádali další školní turnaj (již 3. v pořadí) pro děti 1. – 3. třídy. Na tomto školním turnaji se sešlo neuvěřitelných 95 závodníků, z toho 20 závodníků bylo pozvaných ze ZŠ Přerov (kde probíhá podobně jako na ZŠ Výsluní projekt Judo na ZŠ) a doplnili jsme je přípravkou a skupinou začátečníků (celkem 32 závodníků). Děti byly rozděleny do dvou věkových kategorií : 1. - 2. třída a 3. třída. Systém soutěže byl skupinový v  jednotlivých váhových kategoriích (3-4 závodníci ve skupině). Soutěž probíhala pouze v Ne waze, doba zápasu byla 2 minuty.

U dětí převládala bojovnost nad technikou, ale o to urputnější byly jednotlivé zápasy.

Po ukončení soutěže proběhlo vyhlášení výsledků turnaje a jednotliví závodníci obdrželi vybojované medaile a diplomy.

Na závěr bych rád poděkoval všem organizátorům turnaje, rozhodčím, všem u časomíry, všem učitelům, za pomoc s dětmi při turnaji a všem rodičům za všestrannou pomoc (diplomy, medaile, atd.) a také všem rozhodčím.

Prostě výborná oslava 40 let založení ZŠ Výsluní Uherský Brod.

Tímto turnajem byl ukončen první ročník pilotního projektu Judo na ZŠ – školní rok 2015/16.

V dalším školním roce 2016/17 se v další fázi pilotního projektu Judo na ZŠ chceme zabývat vytvořením jednoduché a na sebe navazující metodiky (pro jednotlivé třídy) a to od jednoduchých gymnastických a pohybových dovedností až po zvládnutí základních judistických technik a jejich použití při běžném v životě – pády, sebeobrana, a další. 

Školní turnaj v judu – 11. 12. 2015.

Na závěr kalendářního roku 2015 jsme v rámci ukončení první části projektu Juda na ZŠ uspořádali již druhý školní turnaj v judu. Turnaj zahájila ředitelka ZŠ PeaDr. D. Bistrá a potom předsedkyně Zlínského svazu juda ing. Monika Marková představila jednotlivé rozhodčí a krátce objasnila upravená pravidla pro tento specifický turnaj. Soutěž proběhla ve dvou věkových kategoriích a to pro žáky 1.-2. třídy (pouze v Ne waze - v zápase na zemi) a pro žáky 3.-4. třídy (v zápase v postoji - podle všech platných pravidel juda). Zároveň pro srovnání byly do turnaje zařazeny děti z judistické přípravky z Uh. Brodu a Uh. Hradiště.

Celkem 64 závodníků jsme rozdělili do jednotlivých váhových kategorií a v nich se děti utkaly v systému každý s každým. Pravidelná práce s dětmi se pozitivně projevila a zvláště v kategorii 3.-4. tříd byly k vidění opravdu pěkné a velmi zajímavé judistické zápasy. Bylo poznat, že děti turnaj berou velmi sportovně a každý chtěl zvítězit. Na závěr proběhlo vyhodnocení turnaje a závodníci dostali vybojované medaile a diplomy. Vítězové jednotlivých kategorií se zároveň kvalifikovali na turnaj, který se konal v sobotu 12. 12. 2015 – Memoriál ing. Thoře, kde výborně reprezentovali ZŠ Výsluní i město Uherský Brod.  Pevně věřím, že to bude pro děti povzbuzení do dalšího tréninku v příštím roce 2016. Tímto turnajem byla ukončena první testovací část projektu Judo na ZŠ a nyní budeme pokračovat v rozvoji dalších judistických dovedností.

Další kontrolní turnaj plánujeme na červen 2016 a rádi bychom pozvali děti ze ZŠ JAK z Přerova, kde pod záštitou JK Olomouc probíhá stejný projekt - Judo na ZŠ. 

Průřez celým turnajem natočila TV Slovácko.

   

 

O dalším průběhu projektu Judo na ZŠ v průběhu školního roku vás budeme průběžně informovat na našich stránkách.  

   

Projekt – Judo do škol – školní rok 2014/2015 (testovací ročník)

Ve spolupráci se ZŠ Výsluní Uherský Brod jsme se zapojili do zkušebního roku evropského projektu Judo do škol.

Vznik projektu – Judo do škol

Judo je studií UNESCO zařazeno mezi 5 sportů všestranně rozvíjejících pohybovou zdatnost a koordinaci. Hlavní partneři: Evropská unie juda, Český svaz juda, Olomoucký kraj.  Smyslem projektu je zvýšená cílená pohybová aktivita dětí v 1. - 3. ročníku ZŠ, která má příznivý vliv na jejich budoucí aktivní styl života. 

Česká republika se dostala mezi 10  vybraných států v Evropě, kde bude Evropskou Unií Juda podporován vznik projektu Judo do škol.

Principem projektu jsou základy juda prezentované zábavnou formou, rozvíjející všechny pohybové schopnosti. Významným prvkem je nácvik pádů, jako důležité dovednosti pro prevenci úrazů v dalších sportech i v životních situacích. Dále se děti učí vzájemnému respektu, sebekontrole, ukázněnému chování. Ostatně hlavním mottem juda je v posledních letech „ Judo more than sport“.

V ČR byl vybrán pro tento projekt Olomoucký kraj zejména pro svou vzestupnou tendenci výsledků mládeže v posledních letech. Principem by měla být 3. hodina speciálního TV za účasti instruktora juda. V Olomouckém kraji již proběhl výběr pěti škol. Ve Zlínském kraji je ZŠ Výsluní Uherský Brod jediným zástupcem, kde byl od září 2014 projekt spuštěn.

Jednotlivá témata projektu – Judo do škol

Téma prvního půlroku - Nauč se padat v každé situaci

  • děti se učí kotouly vpřed, vzad, dále pády vzad, vpřed a pády do boku, tak aby uměly kontrolovaně padat při různých pohybových aktivitách
  • důležitým prvkem jsou zábavné hry se zaměřením na fyzický kontakt dětí (děti se učí v průběhu her vzájemně spolupracovat v daném kolektivu)

Téma druhého půlroku - Pojď se poprat na žíněnku.

  • děti se učí jednotlivé speciální obraty a různé typy držení ve dvojicích (důležitá je jejich součinnost a vzájemná spolupráce pří jednotlivých cvičení)
  • dále se formou řízených cvičných zápasů zvyšuje jejich fyzická kondice a současně s tím se zlepšuje i jejich psychická odolnost (poznávají, že cesta k vítezství vede přes mnohé porážky)

Závěr prvního roku projektu - Judo do škol  - školní turnaj

Na závěr školního roku jsme v rámci ukončení prvního testovacího cyklu projektu Juda do škol uspořádali školní turnaj v judu. Turnaj zahájila ředitelka ZŠ PeaDr. D. Bistrá a potom předsedkyně Zlínského svazu juda ing. Monika Marková představila jednotlivé rozhodčí a krátce objasnila upravená pravidla pro tento specifický turnaj. Soutěž proběhla pouze v Ne waza (v boji na zemi) s dobou trvání zápasu 1 minutu. Žáky 1., 2., 3. třídy a zároveň děti z judistické přípravky (celkem 55 závodníků) jsme rozdělili do 15 váhových kategorií a kde se utkaly systémem každý s každým. Pravidelná celoroční práce s dětmi se pozitivně projevila a k vidění byly opravdu pěkné a zajímavé zápasy. Bylo poznat, že děti turnaj berou velmi sportovně a každý chtěl zvítězit. Rozhodčí to v některých případech měli velmi těžké při rozhodování o vítězi. Na závěr proběhlo vyhodnocení turnaje a závodníci dostali svoje první judistické medaile a diplomy. Pevně věřím, že to bude pro děti povzbuzení do dalšího tréninku v příštím školním roce 2015/2016.

Tímto turnajem byla ukončena první testovací část projektu Judo do škol.

V příštím školním roce 2015/2016 začne nový tříletý cyklus projektu Judo na ZŠ, který bude plynule navazovat na projekt Judo do škol a bude určen pro žáky 1., 2., 3. a 4. tříd.